Si quieres más información rellena este formulario

Por favor, revisa los campos seleccionados
Antes de firmar/enviar tu solicitud, lee y acepta nuestra información básica sobre protección de datos, contenida en nuestra política de uso de datos

Gracias por contactar con nosotros

En la mayor brevedad posible nos pondremos en contacto con usted

Precio: 145 eur al mes

Detalles

En Avi Jeis hem creat un grup humà amb diferents perfils professionals per a donar suport a les persones grans que tenen afectacions de memòria ja sigui per una malaltia com Alzheimer o demències  per altres causes. Per això oferim un servei de tallers dues vegades a la setmana durant dues hores i mitja on es treballa:


·       Memòria a curt termini

.       Memòria a llarg termini

.       Reminiscència

·       Capacitat d’escoltar

·       Llenguatge

·       Càlcul

·       Manteniment de les activitats de la vida quotidiana

·       Relaxació

·       Adaptació del cuidador principal a la nova situació


El neuropsicòleg realitza informes de l’evolució del usuari del taller per a orientació de la familia i podem estar en contacte amb el doctor.

Per això, ens agradaria poder-nos trobar un dia i explicar millor les nostres 


Consúltanos por Whatsapp